دیوار آگهی دیوار آگهی

دلیل اعترض پدر پاشایی به انتشار آلبوم پرنده

دلیل ناراحتی پدر مرتضی پاشایی به انتشار آلبوم پرنده

مرتضی پاشایی آلبوم پرنده

دلیل ناراحتی پدر مرتضی پاشایی به انتشار آلبوم پرنده

پدر مرتضی پاشایی در اعتراض به انتشار آلبوم پرنده نامه ای به دفتر موسیقی وزارت ارشاد نوشت.

صفحه 1 از 11