دانلود آلبوم گل بیتا مرتضی پاشایی

دلیل ناراحتی پدر مرتضی پاشایی به انتشار آلبوم پرنده

مرتضی پاشایی آلبوم پرنده

دلیل ناراحتی پدر مرتضی پاشایی به انتشار آلبوم پرنده

پدر مرتضی پاشایی در اعتراض به انتشار آلبوم پرنده نامه ای به دفتر موسیقی وزارت ارشاد نوشت.

صفحه 1 از 11