خواننده کرد حسن زیرک

دانلود آهنگ جرسه از حسن زیرک

دانلود آهنگ جرسه از حسن زیرک

دانلود آهنگ «جرسه» از زنده یاد استاد حسن زیرک

جرسه، جرسه کاری تارانه، پر نابهِ‌ن به بارانهِ / باریکه‌ی نه شمیلانهِ نازکه خال دانه دانه / کورته‌ی مال له بوکانه / با کوشه‌گد پیس نهَ بهِ، به له سه‌ر چاوم داینه، آخــ جرسه

X