آهنگ محلی

دانلود آهنگ مه رو ئسمه ری از آیت احمدنژاد

دانلود آهنگ مه رو ئسمه ری از آیت احمدنژاد

دانلود آهنگ گریان «ده لای لای لای» شاد «مه رو ئسمه ری» و «بو دوری» از هنرمند آیت احمدنژاد
/// جدید – ۱۴ دقیقه
/// آواز «ده لای لای لای» از هنرمند شیروان عبدالله و آواز «بو دوری» از تيپ هنر ياسين احمديار ///

/// پیشنهاد امروز موزیک کردی ///

X